Skip to content Skip to navigation

TPB - Wykład nr 05

Pobierz

Rozmiar pliku: 664,99 KB

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 5 - Projektowanie portalu (2)

Zagadnienia

  • Definicja projektu
  • Studium osiągalności
  • Ryzyko
  • Analiza
  • Pytania do zleceniodawcy
  • Planowanie
  • Wymagania niefunkcjonalne
  • Personel