Skip to content Skip to navigation

Język Logo w procesie zdalnego nauczania

Pobierz

Rozmiar pliku: 2,02 MB

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

 

Tytuł: Język Logo w procesie zdalnego nauczania

Autorka: Iwona Arcimowicz

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Praca dotyczy problemu nauczania i uczenia się języka programowania Logo przy wykorzystaniu e-learningu. Przedstawiono w niej koncepcję zdalnego nauczania opartą o interpreter języka działający w przeglądarce internetowej oraz zestaw materiałów edukacyjnych. Do budowy interpretera wykorzystano technologię Javascript, a przy tworzeniu pozostałych materiałów posłużono się edukacyjnym system Moodle i elementami animacji flash.