Skip to content Skip to navigation

Elastyczne zarządzanie oknami interfejsu użytkownika w systemie operacyjnym

Pobierz

Rozmiar pliku: 4,79 MB

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Elastyczne zarządzanie oknami interfejsu użytkownika w systemie operacyjnym

Autor: Kamil Gałek

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Niniejsza praca jest opisem procesu tworzenia aplikacji zarządzającej układem okien programów w systemach rodziny GNU/Linux opartego o protokół Wayland. W pracy został zawarty opis różnic
między serwerem X.org a protokołem Wayland oraz opis popularnych programów zarządzających przestrzenią pulpitu komputerowego.
Następnie opisane zostały trzy programy, opracowane na podstawie założeń przedstawionych w poprzednich rozdziałach. Zakończenie stanowi wnioski autora, przedstawia wady oraz zalety opracowanego rozwiązania oraz opis możliwości rozwoju prototypów.