Skip to content Skip to navigation

Ph. D. Thesis - Usability of Visual Information Retrieval Metaphors for Object-Oriented Databases

Pobierz

Rozmiar pliku: 4,34 MB

This file contains my Ph. D. thesis: Usability of Visual Information Retrieval Metaphors for Object-Oriented Databases - normal figures resolution (bigger file size).

Plik zawiera moją rozprawę doktorską: Użyteczność metafor wizyjnych dla wyszukiwania informacji w obiektowych bazach danych - normalna rozdzielczość ilustracji (większy rozmiar pliku).