Skip to content Skip to navigation

Ph. D. Thesis - Usability of Visual Information Retrieval Metaphors... (low resolution)

Pobierz

Rozmiar pliku: 2,11 MB

This file contains my Ph. D. thesis: Usability of Visual Information Retrieval Metaphors for Object-Oriented Databases - low figures resolution (smaller file size).

Plik zawiera moją rozprawę doktorską: Użyteczność metafor wizyjnych dla wyszukiwania informacji w obiektowych bazach danych - niższa rozdzielczość ilustracji (mniejszy rozmiar pliku).