Skip to content Skip to navigation

MSI - Wykład nr 12

Pobierz

Rozmiar pliku: 938,5 KB

 

PJWSTK - Modelowanie Systemów informacyjnych (MSI)

Wykład nr 12 - Wykorzystanie modelu relacyjnego w obiektowych językach programowania

Zagadnienia:

  • Model relacyjny
  • Przyczyny popularności relacyjnych baz danych.
  • Mapowanie poszczególnych konstrukcji z obiektowości

    • Klasy,
    • Asocjacje,
    • Dziedziczenie.
  • Relacyjne bazy danych w obiektowych językach programowania (m. in. JDBC).