Skip to content Skip to navigation

MSI - Wykład nr 10

Pobierz

Rozmiar pliku: 1,44 MB

PJWSTK - Modelowanie Systemów informacyjnych (MSI)

Wykład nr 10 - Realizacja różnych modeli dziedziczenia w obiektowych językach programowania

Zagadnienia:

 • Omówienie różnych rodzajów dziedziczenia, klas abstrakcyjnych oraz polimorficznego wołania metod.
 • Realizacja podstawowego dziedziczenia
 • Wykorzystanie klas abstrakcyjnych oraz polimorficznego wołania metod.
 • Implementacja pozostałych rodzajów dziedziczenia:
  • overlapping, 
  • complete, incomplete, 
  • multi-inheritance, 
  • multi-aspect, 
  • dynamic.
 • Wady i zalety poszczególnych rozwiązań.
 • Podsumowanie