Skip to content Skip to navigation

MSI - Wykład nr 06

Pobierz

Rozmiar pliku: 563,38 KB

PJWSTK - Modelowanie Systemów informacyjnych (MSI)

Wykład nr 6 - Diagramy aktywności

Zagadnienia:

 •  Podstawowe pojęcia; notacja

 •  Aktywność a akcja

 •  Przepływy decyzyjne

 •  Przepływy współbieżne

 •  Łącznik

 •  Przepływ sterowania a przepływ obiektu

 •  Wierzchołki typu obiekt

 •  Akcje związane z sygnałami

 •  Obszar rozszerzenia

 •  Obszar przerwania

 •  Obsługa wyjątków

 •  Partycje

 •  Podsumowanie diagramów aktywności