Skip to content Skip to navigation

MSI - Wykład nr 03

Pobierz

Rozmiar pliku: 510,25 KB

PJWSTK - Modelowanie Systemów informacyjnych (MSI)

Wykład nr 3 - Model obiektowy – cz. 1

Zagadnienia:

 • Klasa - notacja w UML
 • Dziedziczenie:

  • jednoaspektowe
  • wieloaspektowe
  • wielokrotne
  • dynamiczne
 • Klasa parametryzowana 
 • Rozszerzenia i ograniczenia w podklasie
 • Wystąpienie klasy
 • Klasa abstrakcyjna, a klasa konkretna
 • Metoda abstrakcyjna
 • Interfejs, zależność, realizacja
 • Ekstensja klasy
 • Własności klas: atrybuty, metody
 • Przesłanianie a przeciążanie
 • Typ; kontrola typów
 • Własność zamienialności