Skip to content Skip to navigation

MAS - Wykład nr 14

Pobierz

Rozmiar pliku: 661,67 KB

PJWSTK - Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Wykład nr 14 - "Deklaratywne tworzenie graficznych interfejsów użytkownika"

Zagadnienia:

  • Wstęp
  • Klucz do sukcesu
  • Założenia proponowanego podejścia deklaratywnego
  • Problemy do rozwiązania
  • Przykłady użycia
  • Podsumowanie