Skip to content Skip to navigation

MAS - Wykład nr 10

Pobierz

Rozmiar pliku: 380,86 KB

PJWSTK - Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Wykład nr 10 - Wykorzystanie modelu relacyjnego w obiektowych językach programowania (2) 

Zagadnienia:

 • Niezgodność impedancji i jej konsekwencje
 • Różne sposoby rozwiązania problemu
 • Microsoft LINQ
 • Hibernate 
  • Wprowadzenie,
  • Mapowanie obiektów,
  • Mapowanie asocjacji,
  • Mapowanie atrybutów powtarzalnych.
 • Podsumowanie 

Archiwum zawiera prezentację z wykładu oraz kody źródłowe przykładowych programów. Ze względu na znaczną objętość, nie zawiera bibliotek wymaganych do uruchomienia przykładów.