Skip to content Skip to navigation

MAS - Wykład nr 07

Pobierz

Rozmiar pliku: 1,5 MB

PJWSTK - Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Wykład nr 7 - "Realizacja różnych modeli dziedziczenia w obiektowych językach programowania"

Zagadnienia: o Omówienie różnych rodzajów dziedziczenia, klas abstrakcyjnych oraz polimorficznego wołania metod.
o Realizacja podstawowego dziedziczenia
o Wykorzystanie klas abstrakcyjnych oraz polimorficznego wołania metod.
o Implementacja pozostałych rodzajów dziedziczenia:
- overlapping,
- complete, incomplete,
- multi-inheritance,
- multi-aspect,
- dynamic.
o Wady i zalety poszczególnych rozwiązań.
o Podsumowanie