Skip to content Skip to navigation

MAS - Wykład nr 06

Pobierz

Rozmiar pliku: 287,76 KB

PJWSTK - Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Wykład nr 6 - "Realizacja asocjacji w obiektowych językach programowania (2)"

Zagadnienia: o Wstęp teoretyczny
o Implementacja asocjacji:
- Przy pomocy identyfikatorów,
- Korzystając z natywnych referencji.
o Implementacja asocjacji:
- ze względu na liczności,
- binarnych,
- z atrybutem,
- kwalifikowanych,

- n-arnych,
o Implementacja agregacji,
o Implementacja kompozycji,
o Uniwersalne zarządzanie asocjacjami,
o Podsumowanie

Kursywą zaznaczono zagadnienia omówione w 1-ej części.