Skip to content Skip to navigation

MAS - Wykład nr 04

Pobierz

Rozmiar pliku: 331,57 KB

PJWSTK - Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Wykład nr 4 - "Wykorzystanie klas w obiektowych językach programowania"

Zagadnienia: Realizacja w popularnych językach programowania (Java) poniższych konstrukcji:
o Klasa
o Ekstensja
o Atrybuty:
- proste i złożone
- wymagane i opcjonalne
- pojedyncze i powtarzalne
- obiektu i klasowe
- wyliczalne
o Metody:
- obiektu
- klasowe
- przesłonięcie i przeciążenie
o Trwałość ekstensji
o Klasa dedykowana
o Podsumowanie

Archiwum zawiera również kompletne kody ¼ródłowe wykorzystanych programów.