Skip to content Skip to navigation

MAS - Wykład nr 01

Pobierz

Rozmiar pliku: 579,51 KB

PJWSTK - Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Wykład nr 1 - "Projektowanie i modelowanie architektury systemu"

Zagadnienia:
o Wprowadzenie
o Problemy i ich rozwiązanie
o Architektura - widoki
o Różne rodzaje architektur
- Mainframe,
- Cienki klient,
- Dwuwarstwowa,
- Trójwarstwowa
o Architektura trójwarstwowa
o Model - View - Controller (MVC)
o Podsumowanie