Skip to content Skip to navigation

CMS - Wykład nr 09

Pobierz

Rozmiar pliku: 2,49 MB

PJATK - Zarządzanie treścią (CMS)

Wykład nr 9 - "Portale korporacyjne"

Autor: dr inż. Mariusz Trzaska

Zagadnienia:

  • Wykorzystane akronimy
  • Definicje
  • Zastosowania
  • Rynek portali
  • Najpopularniejsze funkcje
  • Wybrane rozwiązania