Skip to content Skip to navigation

CMS - Wykład nr 01

Pobierz

Rozmiar pliku: 2,6 MB

PJATK - Zarządzanie treścią (CMS)

Wykład nr 1 - "Wprowadzenie do zarządzania treścią"

Autor: dr inż. Mariusz Trzaska

Zagadnienia:

  • Wprowadzenie
  • Formaty i standardy treści
  • Etapy zarządzania treścią
  • Korporacyjne zarządzanie treścią
  • Tworzenie treści
  • Podsumowanie