Skip to content Skip to navigation

Ph.D. (Dr)

This category contains files related to my Ph. D. thesis: Usability of Visual Information Retrieval Metaphors for Object-Oriented Databases.

Ta kategoria zawiera pliki związane z moją rozprawą doktorską: Użyteczność metafor wizyjnych dla wyszukiwania informacji w obiektowych bazach danych.

Mavigator - prototype

This is the Mavigator prototype, which has been developed as a part of my Ph. D. Thesis: "Usability of Visual Information Retrieval Metaphors for Object-Oriented Databases".
Mavigator is an easy-to-use visual information retrieval system. The metaphors allow the naive users (computer non-professionals) to retrieve information from any data source, including relational/object-oriented databases in an easy and intuitive form.

Ph. D. Thesis - Usability of Visual Information Retrieval Metaphors... (low resolution)

This file contains my Ph. D. thesis: Usability of Visual Information Retrieval Metaphors for Object-Oriented Databases - low figures resolution (smaller file size).

Plik zawiera moją rozprawę doktorską: Użyteczność metafor wizyjnych dla wyszukiwania informacji w obiektowych bazach danych - niższa rozdzielczość ilustracji (mniejszy rozmiar pliku).