Skip to content Skip to navigation

MSI

Pliki związane z przedmiotem Modelowanie Systemów Informacyjnych (MSI).

Informacje dotyczące przedmiotu Modelowanie Systemów Informacyjnych (MSI).

MSI - Wykład nr 01

PJWSTK - Modelowanie Systemów informacyjnych (MSI)

Wykład nr 1 - Obiektowość

Zagadnienia:

 • Geneza
 • Podstawowe pojęcia

  • obiekt
  • tożsamość
  • hermetyzacja
  • klasa
  • dziedziczenie
  • polomorfizm

MSI - Wykład nr 02

PJWSTK - Modelowanie Systemów informacyjnych (MSI)

Wykład nr 2 - Model przypadków użycia

Zagadnienia:

 • Wstęp
 • Notacja
 • Analiza aktorów
 • Analiza przypadków użycia
 • Relacje między przypadkami użycia
 • Związek uogólnienia między aktorami
 • Określanie aktorów
 • Określanie przypadków użycia
 • Dokumentowanie przypadków użycia
 • Podsumowanie

MSI - Wykład nr 03

PJWSTK - Modelowanie Systemów informacyjnych (MSI)

Wykład nr 3 - Model obiektowy – cz. 1

Zagadnienia:

 • Klasa - notacja w UML
 • Dziedziczenie:

MSI - Wykład nr 04

PJWSTK - Modelowanie Systemów informacyjnych (MSI)

Wykład nr 4 - Model obiektowy – cz. 2

Zagadnienia:

 • Asocjacja binarna
 • Agregacja a kompozycja
 • Modelowanie generalizacji-specjalizacji
 • Obejście dziedziczenia wielokrotnego
 • Asocjacja kwalifikowana 
 • Asocjacja n-arna
 • Ograniczenia

MSI - Wykład nr 06

PJWSTK - Modelowanie Systemów informacyjnych (MSI)

Wykład nr 6 - Diagramy aktywności

Zagadnienia:

 •  Podstawowe pojęcia; notacja

 •  Aktywność a akcja

 •  Przepływy decyzyjne

 •  Przepływy współbieżne

 •  Łącznik

MSI - Wykład nr 07

 PJWSTK - Modelowanie Systemów informacyjnych (MSI)

Wykład nr 7 - Wykorzystanie klas w obiektowych językach programowania

Strony