Skip to content Skip to navigation

MSI

Pliki związane z przedmiotem Modelowanie Systemów Informacyjnych (MSI).

Informacje dotyczące przedmiotu Modelowanie Systemów Informacyjnych (MSI).

MSI - Wykład nr 07

 PJWSTK - Modelowanie Systemów informacyjnych (MSI)

Wykład nr 7 - Wykorzystanie klas w obiektowych językach programowania

MSI - Wykład nr 06

PJWSTK - Modelowanie Systemów informacyjnych (MSI)

Wykład nr 6 - Diagramy aktywności

Zagadnienia:

  •  Podstawowe pojęcia; notacja

  •  Aktywność a akcja

  •  Przepływy decyzyjne

  •  Przepływy współbieżne

  •  Łącznik

Strony