Skip to content Skip to navigation

Mavigator

Files related to Mavigator. Mavigator is a graphical user interface to database systems.

Prezentacja Mavigator 1

Referat dotyczący graficznych interfejsów do baz danych wygłoszony 08.04.2004 w czasie seminarium katedry SI w PJWSTK.

Prezentacja Mavigator 2

Referat dotyczący graficznych interfejsów do baz danych wygłoszony 15.12.2004 w czasie seminarium katedry SI w PJWSTK.