Skip to content Skip to navigation

MAS

Pliki związane z przedmiotem Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS).

MAS - Wykład nr 08

PJWSTK - Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Wykład nr 8 - "Realizacja pozostałych, wybranych konstrukcji UML w obiektowych językach programowania"

Zagadnienia: o Omówienie różnych rodzajów ograniczeń występujących w UML
o Implementacja ograniczeń w obiektowych językach programowania:
- Dotyczące atrybutów
- Subset
- Ordered
- Bag
- History
- Xor
- Dowolne
o Podsumowanie

MAS - Wykład nr 09

PJWSTK - Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Wykład nr 9 - "Wykorzystanie modelu relacyjnego w obiektowych językach programowania (1)"

Zagadnienia:

 • Model relacyjny
 • Przyczyny popularności relacyjnych baz danych.
 • Mapowanie poszczególnych konstrukcji z obiektowości
  • Klasy,
  • Asocjacje,
  • Dziedziczenie.
 • Relacyjne bazy danych w obiektowych językach programowania (m. in. JDBC).

MAS - Wykład nr 10

PJWSTK - Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Wykład nr 10 - Wykorzystanie modelu relacyjnego w obiektowych językach programowania (2) 

MAS - Wykład nr 11

PJWSTK - Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Wykład nr 11 - "Użyteczność (usability) graficznych interfejsów użytkownika"

Zagadnienia: o Wprowadzenie

 • Użyteczność (usability)
 • Kształtowanie użyteczności
 • Testy użyteczności
 • Użyteczność, a biznes
 • Lista kontrolna GUI
 • Prawo Fittsa
 • Podejścia do implementacji GUI
 • Podsumowanie

MAS - Wykład nr 12

PJWSTK - Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Wykład nr 12 - "Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika"

Zagadnienia:

 • Wprowadzenie
 • Biblioteki GUI
  • dla Javy,
  • dla C++,
  • dla C#.
 • Własna biblioteka GUI
 • Implementacja GUI
  • Ręczne pisanie kodu,
  • Edytory wizualne,
  • Podejście deklaratywne.
 • Podsumowanie

MAS - Wykład nr 13

PJWSTK - Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Wykład nr 13 - "Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika (2)"

Zagadnienia:

 • Wstęp
 • Tworzenie prostego GUI z wykorzystaniem edytora NetBeans.
 • Długotrwałe akcje, a GUI
  • Problemy,
  • Rozwiązanie problemów przy pomocy wątków.
 • Tworzenie rozbudowanej aplikacji.
 • Zastosowanie edytora GUI przy implementacji aplikacji MDI.

MAS - Wykład nr 14

PJWSTK - Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Wykład nr 14 - "Deklaratywne tworzenie graficznych interfejsów użytkownika"

Zagadnienia:

 • Wstęp
 • Klucz do sukcesu
 • Założenia proponowanego podejścia deklaratywnego
 • Problemy do rozwiązania
 • Przykłady użycia
 • Podsumowanie

MAS - Zadania programistyczne

Niniejsze zadania programistyczne mają na celu jedynie przypomnienie materiału dotyczącego programowania (przyswojonego w czasie wcześniejszych kursów) i ich rozwiązania nie będą oceniane w ramach przedmiotu MAS (Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych). Mogą być wykorzystane w czasie zajęć „Wybrane konstrukcje obiektowych języków programowania”. Studenci przystępujący do kursu MAS, powinni umieć rozwiązać zdecydowaną większość z nich.

Strony