Skip to content Skip to navigation

MAS - poprawki projektu

Poprawki obrony implementacji projektów MAS (st. dzienne, st. zaoczne) odbędą się dn. 2018-08-31 (pią), godz. 11:00, sala 214.

Przystąpić mogą do nich wyłącznie osoby, które mają zaliczone mini-projekty oraz dokumentację projektową.

Proszę o przygotowanie poprawnych implementacji zgodnych z wymaganiami, ponieważ nie będzie możliwości dokonywania żadnych zmian.

Po zaliczeniu projektu będzie można przystąpić do egzaminu (w standardowym terminie poprawkowym).