Skip to content Skip to navigation

MAS - ocena dokumentacji projektowej

Poniżej znajdują sie wyniki oceny dokumentacji projektu końcowego z MAS (wpis będzie aktualizowany). Osoby, które otrzymały ocenę 2,0 i chcą zaliczyć ćwiczenia powinny przysłać poprawiona wersję ASAP.

Nr

Projekt

 

 

Dokum.

Dok - uwagi

8337

3,5

- tytuły diagramów?
- d. aktywn
- d. sekw
- d. stanów

8339

5,0

- czytelność diagramów

8340

3,0

- d. klas
- d. aktywn
- d. sekw

8343

3,5

- czytelność diagramów
- d. klas
- d. aktywn
- d. sekw

7301

3,5

- czytelność d. PU
- d. klas
- d. sekw

6405

4,5

- brak niektórych liczności
- dość prosty d. stanów

8927

3,0

- notacja i czytelność diagramów
- d. A
- d. sekw

8219

4,5

- d. stanów
- d. PU

9097

3,0

- błędy w licznościach
- d. klas
- d. aktywn
- d. sekwen
- d. stanów

8999

3,5

- czytelność diagramów
- dość proste d. dynam.
- decyzje proj.?

8696

5,0

 

8728

4,0

- d. sekw.
- projekt GUI
- d. klas

8220

5,0

- formatowanie dokumentu,
- d. sekw.

2932

3,0

- poprawka
- notacja d. PU
- d. klas!
- d. aktywn
- d. stanów
- d. sekw.

8843

3,5

- czytelność diagramów
- d. sekw.
- d. stanów

8657

4,0

- d. PU
- d. stanów
- d. sekw

8235

4,5

- d. PU
- d. sekw
- nazwy zdarzeń na d. stanów

2708

3,5

- d. klas
- d. PU
- d. sekw
- d. stanów
- decyzje proj?

8273

3,5

- czytelność diagramów
- d. aktywn.
- d. sekw.

8352

3,0

- poprawka
- d. PU
- d. aktywn.
- d. stanów
- d. sekw?
- projekt GUI?
- decyzje proj?

8355

3,0

- d. klas!
- d. stanów
- d. sekw.

2179

4,0

- d. klas
- d. aktywn.
- d. stanów

7935

3,5

- czytelność diagramów
- d. aktywn
- d. sekw.

7454

4,0

- d. PU
- d. sekw

3996

5,0

 

8838

3,0

- notacja
- d. aktywn
- d. stanów
- d. sekw.
- d. klas proj.

8433

3,0

- d. PU
- dość proste
- d. aktywn
- d. stanów
- d. sekw
- decyzje proj?

8434

3,5

- d. klas
- d. stanów

9051

3,5

- diagram PU
- d. klas
- d. aktywn
- d. stanów
- d. sekwen.

8842

3,0

- poprawka
- liczności na d. klas?!
- d. aktywn
- d. sekw.
- d. stanów?
- 2-gi d. klas?
- projekt GUI?
- decyzje proj.?

8545

3,0

- notacja d. PU
- czytelność diagramów
- d. aktywn.
- d. stanów
- d. sekw

4848

2,0

- projekt GUI?
- d. aktywn?
- d. stanów?

1430

3,5

- d. klas
- d. aktywn
- d. stanów

8359

5,0

- czytelność diagramów
- d. sekw. u:Uczeń

8705

4,5

- plik PDF?
- notacja d. PU
- notacja d. A
- d. stanów dla klasy?

8224

4,0

- czytelność diagramów
- dość proste d. dynam.

9124

3,5

- notacja d. PU
- d. klas
- d. aktywn.

8813

4,0

- d. aktywn
- d. sekw

8934

4,0

- notacja - d.
Aktywn
- d. stanów

8400

3,0

- poprawka
- notacja d. PU
- tytuły d.
- d. sekw.
- dość proste
- czytelność d.
- d. klas!

7482

3,5

- d. klas
- d. stanów
- d. sekw
- decyzje proj.?

8615

3,0

- dość proste
- d. klas
- d. aktywn
- d. stanów
- d. sekw

8692

5,0

 

6129

2,0

- d. klas
- d. PU
- d. aktyw
- d. stanu
- d. klas impl
- decyzje proj?

8203

4,5

- d. aktywn.
- d. sekw.

8734

4,0

- d. klas
- d. stanów

3258

3,5

- decyzje proj?
- projek GUI

8557

4,0

- d. klas
- notacja d. stanów

7098

3,0

- d. klas
- d. aktywn
- d. sekwen
- d. stanów
- projekt GUI

363

3,5

- notacja na d. PU, klas
- d. stanów
- d. sekw.

8365

3,5

- d. PU
- d. stanów?!
- d. sekw.

8367

4,0

- d. klas
- d. aktywn.
- d. stanów

9800

3,5

- d. PU
- d. sekw.
- d. klas proj.

3949

3,0

- poprawka
- d. aktywn
- d. stanów
- d. sekwen?
- projekt GUI?
- decyzje proj?
- 2-gi d. klas?

8910

4,0

- d. PU
- d. A
- d. stanów

8499

4,0

- d. PU
- d. klas

8368

2,0

- diagramy?

9098

4,5

- d. klas
- d. stanu

7438

3,0

- d. klas
- d. aktywn
- d. sekw.
- projekt GUI

6593

4,0

- d. PU
- d. sekw.
- d. stanów

8883

4,5

- notacja d. PU
- d. aktywn.
- d. interakacji
- d. stanów

3076

3,5

- d. stanów
- d. klas!

7841

4,5

- d. aktywn. (zbyt prosty)
- d. stanów
- d. sekw.

8845

4,5

- d. sekwen.

8659

4,5

- czytelność d. klas
- d. stanów

8436

3,5

- d. klas
- d. sekw
- zdarzenia na d. st.
- d. klas - impl

7512

4,0

- PDF?
- czytelność diagramów
- d. aktywn
- d. stanów

7746

3,0

- dość proste
- d. aktywn
- d. sekw
- decyzje proj?
Projekt GUI?

8371

4,0

- czytelność diagramów
- dość proste

8372

4,0

- d. PU
- d. aktywn
- zdarzenia na d. st?

8373

4,5

- d. sekw
- zdarzenia na d. st.

8907

3,0

- poprawka
- scenariusz?
- d. aktywn
- nazwy zdarzeń
- d. sekw
- projekt GUI?
- decyzje proj?
- d. klas proj

8292

3,0

- d. aktywn.
- zdarzenia na d. stanów
- d. sekw.

7350

4,0

- czytelność diagramów
- d. klas
- d. sekw.

8428

4,5

- d. sekw

8652

4,0

- d. PU
- d. stanów
- d. sekw.
- dość proste diagramy dynam.

8986

4,0

- notacja na d. PU, klas
- czytelność diagarmów
- d. sekw

8608

5,0

- czytelność niektórych diagramów

8609

3,5

- d. PU
- d. stanów
- d. aktywn
- d. sekw

8635

3,0

- spóźnienie
- puste strony?
- notacja na d. PU
- kompozycje
- d. sekw.
- d. stanów
- d. aktywn.
- projekt GUI?
- decyzje proj.?

8618

4,5

- d. stanów
- d. sekw

8407

4,5

- czytelność diagramów
- notacja d. aktywn.
- d. sekw.

8255

5,0

- d. stanów

8913

4,0

- dość proste
- d. PU

9143

5,0

 

7148

3,0

- dość proste
- notacja
- decyzje projektowe?

6433

3,5

- d. klas
- d. PU
- d. aktywn. - notacja
- d. stanów
- projekt GUI?