Skip to content Skip to navigation

MAS - ocena dokumentacji i podsumowanie (st. dzienne)

Poniżej znajdują się wyniki oceny dokumentacji projektowej i podsumowanie MPx dla st. dziennych.

Nr indeksu MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MPx - pkt. Skomplikowanie dziedziny biznesowej (10p) Scenariusz i diagram PU (10p) Poprawność i złożoność projektowego diagramu klas (25p) Poprawność i złożoność diagramu interakcji (10p) Poprawność i złożoność diagramu aktywności (10p) Poprawność i złożoność diagramu stanu (10p) Projekt GUI (10p) Omówienie decyzji projektowych (10p) Czytelność i organizacja dokumentu (5p) Uwagi Pkt. dokumentacja
S12859 20,0 20,0 12,0 9,1 24,0 85,14 6 6 17 4 6 3 6 4 2 - czytelność diagramów
- notacja
54
S12646 13,3 5,0 16,0 9,1   43,48 7 8 19 4 5 7 10 4 3   67
S12804 17,8 10,0 20,0 9,1   56,92 6 7 18 5 8 6 6 5 3   64
S13280 17,8 10,0 16,0 11,4   55,21 7 10 19 3 5 5 4 4 2 - notacja
- czytelność
- zdarzenia?
59
S13292 13,3 10,0 16,0 6,9 8,0 54,19 6 6 17 3 4 4 6 4 2 - notacja
- czytelność
52
S13099 17,8 20,0 20,0 13,7   71,49 7 10 18 5 8 6 7 6 3 - czytelność d. klas 70
S13417 17,8 20,0 16,0 4,6   58,35 6 6 19 4 7 5 6 8 2 - notacja
- czytelność
63
S12888 16,7 17,5 10,0 9,1   53,31 7 10 17 7 6 4 7 8 3 - warunki? 69
S12681 8,9 15,0 8,0 6,9 24,0 62,75 6 6 17 6 8 5 8 7 2 - notacja
- czytelność d. PU
- zdarzenia
- dynam. d. klas?
65
S12955 18,9 20,0 14,0 6,9 8,0 67,75 7 9 25 6 8 8 7 10 5 - notacja 85
S12708 14,4 20,0 16,0 2,3   52,73 6 8 20 5 7 6 8 7 5 - notacja
- zdarzenia?
72
S12743 7,8 5,0 12,0 11,4 16,0 52,21 7 8 15 4 8 6 8 5 3 zdarzenia 64
S11503 20,0 20,0 18,0 14,9   72,86 7 7 18 6 8 6 6 7 3 - liczności
- notacja
68
S12764 20,0 20,0 20,0 16,0 24,0 115,00 8 10 22 10 10 10 10 10 5   95
S12898 15,6 15,0 12,0 9,1 16,0 67,70 7 7 20 7 9 8 7 6 3 - notacja 74
S11517 18,9 10,0 16,0 9,1   54,03 6 6 15 6 7 6 6 6 3   61
S13078 16,7 12,5 4,0 9,1 24,0 66,31 7 7 20 4 8 7 10 6 4   73
S12692 17,8 15,0 12,0 3,4 16,0 64,21 6 7 19 5 7 6 6 5 3 - notacja
- zdarzenia
64
S12690 20,0 20,0   11,4 12,0 63,43 7 10 22 3 6 7 7 8 5   75
S12662 17,8 20,0 20,0 6,9   64,63 7 7 20 5 8 6 8 6 1 - czytelność d. klas
- zdarzenia
68
S12771 17,8 17,5 20,0 12,6 16,0 83,85 7 8 21 5 7 6 9 7 5   75
S12678 17,8 17,5 8,0 12,6   55,85 7 9 20 10 8 8 8 10 4   84
S12552 20,0 15,0 20,0 13,7   68,71 6 7 20 6 7 5 6 7 2 - notacja
- zdarzenia
66
S12988 15,6 20,0 20,0 16,0   71,56 8 8 22 4 7 7 7 7 5 - notacja 75
S12463 17,8 5,0 2,0 5,7 24,0 54,49 7 8 20   8 6 7 7 5   68
S12665 18,9 7,5 4,0 16,0 8,0 54,39 6 6 16 4 6 5 4 5 1 - notacja
- czytelność
- liczności
- zdarzenia
53
S12588 20,0 20,0 20,0 16,0 24,0 100,00 9 7 25 10 10 7 10 10 3 - czytelność diagramów 91
S12570 7,8 5,0 8,0 6,9 16,0 43,63 7 7 17 5 6 5 7 6 3 - notacja
- liczności
63
S9634 20,0 20,0 20,0 16,0 24,0 100,00 8 10 24 10 9 8 10 8 5   92
S13072 20,0 20,0 20,0     60,00 7 7 20 8 6 5 7 6 4 - notacja 70
S12968 17,8 15,0 20,0     52,78 7 7 15 5 7 5 4 4 1 - czytelność diagramów
- liczności
55
S12800 20,0 15,0 4,0 13,7   52,71 6 6 17 6 7 6 7 7 1 - notacja
- czytelność
- zdarzenia
63
S12697 15,6   16,0 13,7 16,0 61,27 6 7 17 5 6 6 4 3 2 - A4?
- notacja
- zdarzenia
56
S12937 13,3 10,0 8,0 13,7   45,05 6 5 1 6 6 5 8 0 3 - autor?
- liczba klas!
- koncepcja
- notacja
- zdarzenia
40
S12648 20,0 20,0 20,0 16,0 24,0 100,00 10 10 25 10 8 10 10 10 5   98
S12911 20,0 20,0 18,0 14,9 24,0 96,86 8 10 23 10 10 10 10 10 5   96
S12741 20,0 20,0 20,0 16,0 24,0 100,00 8 10 21 8 8 7 8 3 2 - czytelność d. klas
- zdarzenia
75
S13360 20,0 20,0 20,0     60,00 7 7 18 7 7 6 7 7 2 - czytelność diagramów
- notacja
68
S12507 20,0 20,0 16,0     56,00 7 10 22 6 7 6 8 8 5   79
S12557 20,0   8,0 16,0 24,0 68,00 7 7 19 5 7   10 6 1 - jeden PDF?
- czytelność diagramu
62
S11853 20,0 20,0 20,0     60,00 8 10 21 9 9 7 8 9 5 - notacja 95
S13405 17,8 20,0       37,78 6 7 16 5 7 5 6 4 2 - czytelność diagramów
- notacja
- zdarzenia
58
S13340     20,0 6,9   26,86 6 7 20 3     3   2 - notacja 45
S11608 20,0 20,0 16,0     56,00 6 6 20 8 8 9 8 6 4   75
S10664             6 6 15 0 5 0 5   1 - czytelność diagramów
- notacja!
38
S11540 13,3 5,0 8,0     26,33 7 7 20 6 6 7 7 4 3 - notacja 67