Skip to content Skip to navigation

MAS - dokumentacja (st. zaoczne)

Poniżej znajdują się wyniki oceny dokumentacji projektowej MAS dla st. zaocznych.

Nr  Skomplikowanie dziedziny biznesowej (10p) Scenariusz i diagram PU (10p) Poprawność i złożoność projektowego diagramu klas (25p) Poprawność i złożoność diagramu aktywności (10p) Poprawność i złożoność diagramu stanu (10p) Projekt GUI (10p) Omówienie decyzji projektowych (10p) Czytelność i organizacja dokumentu (5p) Uwagi Suma pkt. Dokum. Ocena
s17316 8 8 19 6 8 6 4 3 - atr. asoc. z 1-*
- notacja
69 3,5
S14456 6 6 8 6 3     2 - notacja!
- zdarzenia?!
36 2,0
s16456 6 7 16 6 4 7 3 3 - notacja 56 3,0
s15413 8 8 18 8   6 10 2 - etykiety w GUI 64 3,5
s16099 10 10 22 8 7 10 8 5   90 5,0
s17265 7 8 16 5 5 7 7 1 - d. stanu dla klasy 62 3,5
s17534 8 8 21 8   8 8 5   72 4,0
s17635 8 9 21 8   7 10 2 GUI: menu/toolbar vs combobox 65 3,5
s16785 7 9 17 6 8 6 7 1 - notacja 66 3,5
s17580 6 7 18 9 5 6 8 3 - zdarzenia?
- GUI: grid vs listbox
66 3,5
s17531 10 10 21 8 10 6   1   71 4,0
s17057 6 6 7 5 3 6 3 3 - nazwy asoc
- licznośći!
- nazwy podklas
- atr. poch.
- notacja
- zdarzenia?
- baza danych vs abstr. klasa
45 2,0
s17313 6 7 16 7 5 10 10 1 - zdarzenia? 67 3,5
s16870 8 8 16 5 10 6 5 2 - notacja
- nazwy asoc.
- liczności Egzemp-Wydanie
- GUI: egzemplarz vs wydanie
66 3,5
s17804 10 10 22 6 6 10 10 3 - nazwy asoc?
- notacja
- zdarzenia?
83 4,5
s16452 8 7 14 8 8 3   1 - notacja
- nazwy asoc?
53 3,0
s17461 7 7 16 5 6 8 7 1 - notacja 62 3,5
s16796 8 8 18 6 5 6 8 4 - notacja
- zdarzenia?
- GUI: etykiety/nagłówki
68 3,5
s16446 7 7 18 5 6 10 6 5 - notacja 68 3,5
s16445 8 8 15 6 6 7 7 1 - notacja 58 3,0
s15432 6 6 16 6 5 6 4 1 - liczność 1-1
- notacja
- zdarzenia?
54 3,0
s16515 8 10 19 8 9 8 10 5 - atr. asoc 1-* 84 4,5
S11911 6 7 18 7 7 6 3 5   65 3,5
s17505 7 7             - nieczytelny diagram klas 14 2,0
s17430 10 10 18 8 7 8 8 5 - nazwy podklas 80 4,5
S9817 8 8 21 6 10 8 10 5 - notacja
- zdjęcia Lexus/Fiat?
83 4,5
s16704 7 8 16 3 3 10 10 5 - atr. asoc 1-1
- d.aktyw. != d.stanu
67 3,5
s18080 7 8 17 6 6 6 7 1 - notacja
- zdarzenia?
64 3,5
s16945 7 6 15 6 3 7 4 1 - atr. asoc z 1-*
- notacja
- zdarzenia?
53 3,0
s17258 6 7 16 8 7 7 7 1 - PDF? 66 3,5
s16556 9 8 19 8 10 8 10 5   87 4,5
s17570 6 7 10 7 6 3 3 1 - nazwy asoc?
- liczności?
- nazwy podklas
- zdarzenia?
50 3,0
s17470 7 8 16 6 9 7 10 2 - atr. asoc. 1-*
- notacja
- słownik alfab.
72 4,0
S13445 7 8 15 5 8 6 6 1 - notacja
- nazwy asoc
- zrównoleglenie?
60 3,5
s17195 7 7 13 8 3 4 10 2 - nazwy asocjacji?
- notacja
- liczności
- liczność 1-1
- etykiety w GUI?
57 3,0
s16560 9 9 17 6 6 6 7 3 - nazwy asoc?
- zakleszczenie
69 3,5
s16535 9 8 20 6 6 6 10 5 - aktywność - romb
- GUI: etykiety/nagłówki
76 4,0
s16520 7 7           0 - nieczytelny diagram klas 14 2,0
s17489 7 8 17 8 6 7 7 3 - atr. asocjacji 1-* 69 3,5
s16507 6 6 15 6 8 5 7 3 - liczność 1-1
- atr. asocj. 1-*
- etykiety w GUI?
62 3,5
s17174 7 8 19 5 5 6 7 3 - zrównoleglenie! 65 3,5
s16460 10 9 19 7 10 8 8 2 - notacja 80 4,5
s17428 6 7 18 7 7 7 7 3 - notacja
- GUI: etykiety/nagłówki
66 3,5
s17246 10 10 22 10 8 10 10 5   93 5,0
s17579 6 6           0 - nieczytelny d. klas 12 2,0
s16943 6 6 16 5 3   3 1 - czytelność
- poch: il. miejsc
- atr. vs asoc.
- notacja
- d. stanów != d. aktywn.
- d. stanów biz. a nie "GUI"
43 2,0