Skip to content Skip to navigation

MAS - dokumentacja (st. zaoczne)

Poniżej znajkdują się wyniki oceny dokumentacji projektowej z MAS dla studiów zaocznych.

Nr indeksu Skomplikowanie dziedziny biznesowej (10p) Scenariusz i diagram PU (10p) Poprawność i złożoność projektowego diagramu klas (25p) Poprawność i złożoność diagramu interakcji (10p) Poprawność i złożoność diagramu aktywności (10p) Poprawność i złożoność diagramu stanu (10p) Projekt GUI (10p) Omówienie decyzji projektowych (10p) Czytelność i organizacja dokumentu (5p) Uwagi Pkt. razem Ocena
s15599 7 7 17 7 7 6 7 6 4   68 3,5
s15601 7 7 19 3 6 3 4 6 1 - notacja
- zdarzenia?
56 3,0
s14947 6 7 16 7 8 7 0 8 2 - atr. asoc. 61 3,5
s14949 8 10 20 6 7 7 9 7 3 - czytelność diagramów
- notacja
77 4,0
s14944 6 6 17 4 6 6 6 4 2 - nazwy asoc. 57 3,0
s15476 7 7 18 5 7 7 10 7 3   71 4,0
s14985 7 8 19 5 6 5 6 6 3 - nazwy asoc.
- liczności
- zdarzenia?
65 3,5
s15785 7 6 0   3 3 5 4 2 - notacja
- brak licznosci!
- nazwy asoc?
- notacja
30 2,0
S13620 7 7 20 3 6 6   3 2 - notacja 54 3,0
s16347 7 8 18 5 6 6 4 3 2 - podpis d. stanu 59 3,0
s16028 7 10 18 5 8 10 6 8 1 - komunikaty/etykiety jako elementy pól 73 4,0
s15208 6 8 20 4 7 6 7 0 1 - podpis d. stanu 59 3,0
s15212 8 8 22 4 7 4 10 10 2 - notacja 75 4,0
S7505 7 6 19 3 6 6 5 6 1 - notacja
- czytelność
59 3,0
S14239 6 6 17 6 6 6 7 7 3 - warunki? 64 3,5
s14926 8 7 16 5 7 4 7 7 1 - ocena studenta?
- atr. asoc.
62 3,5
s15188 9 10 25 10 9 9 10 10 5   97 5,0
s15420 9 10 22 7 7 6 8 10 5   84 4,5
s15338 7 8 18 4 7 6 7 6 2 - notacja 65 3,5
s14921 7 6 19 5 6 5 7 6   - notacja 61 3,5
s14927 8 8 20 6 7 6 8 8 5 - notacja 76 4,0
s16392 8 8 17 6 7 10 8 7 5 - contract?! 76 4,0
s15429 7 6 19 5 7 6 6 8 1 - notacja
- czytelność diagramów
65 3,5
s14902 7 8 19 6 7 6 8 7 5   73 4,0
s15618 9 9 22 8 10 7 10 10 5   90 5,0
s15013 6 8 17 7 7 6 8 7 1 - atr. asoc.
- zdarzenia?
67 3,5
s16175 7 7 17 6 7 8 7 7 2 - notacja 68 3,5
s15054 6 7 16 8 7 6 4 3 2 - podpis d. stanu?
- etykiety GUI?
59 3,0
S9647 7 8 17 7 7 1 6 3 3 - zdarzenia? 59 3,0
s15541 9 10 22 10 9 7 9 10 5 - etykieta jako pozycja listy 91 5,0
s15313 7 7 21 5 8 5 10 7 2 - jakość diagramów
- zdarzenia
72 4,0
S14127 6 7 15 5 7 5 7 7 2 - organizacja diagramów
- niektóre liczności
- atr. asoc.
61 3,5
s15676 6 7 15 4 6 3 5 3 2 - niektóre liczności
- notacja
51 3,0
s15880 8 8 21 5 7 6 7 8   - etykiety 70 4,0
s15565 8 8 22 7 7 6 7 8 5   78 4,0
s15893 8 7 21 3 8 6 7 5 1 - czytelność diagramów
- notacja
66 3,5
s15153 6 6 16 3 6 3 6 5 2 - notacja 53 3,0
s14978 7 9 20 7 10 8 10 10 5   86 4,5
s15540 7 6 15 3 5 6 7 4 2 - nazwy asoc.
- decyzje proj. to nie wymag. użytk.
55 3,0
s15885 7 7 18 7 7 5 8 3 5 - notacja
- zdarzenia?
67 3,5
s14933 7 6 17 3 6 6 7   1 - podpis d. aktyw.
- notacja
53 3,0
s12447 10 10 24 7 10 10 10 10 5 - trochę dużo tej dokum. ;)
- skomplik. d. klas
96 5,0
s14430 6 5 15 5 5 3 5 6 1 - notacja
- warunki?
- d. PU: te same fragmenty?
51 3,0