Skip to content Skip to navigation

MAS - dokumentacja (st. dzienne cz. 2)

Poniżej znajdują się wyniki oceny dokumentacji projektowej MAS dla st. dziennych (tylko grupy czwartkowe).

Nr  Skomplikowanie dziedziny biznesowej (10p) Scenariusz i diagram PU (10p) Poprawność i złożoność projektowego diagramu klas (25p) Poprawność i złożoność diagramu interakcji (10p) Poprawność i złożoność diagramu aktywności (10p) Poprawność i złożoność diagramu stanu (10p) Projekt GUI (10p) Omówienie decyzji projektowych (10p) Czytelność i organizacja dokumentu (5p) Uwagi Suma pkt. Dokum. Ocena
s16551 7 6 15 4 6 6 5 5 3 - nazwy asoc?
- notacja
- zdarzenia?
57 3,0
s17293 10 9 20 6 8 6 8 7 3 - nazwy asoc?
- zdarzenia?
77 4,0
s16838 8 8 22 7 8 7 8 10 2 - atryb. Prowadzący
- zdarzenia
80 4,5
s17300 7 8 16 6 8 7 7 7 1 - atr. asoc z 1-*
- brak. asoc.
67 3,5
s17062 9 7 18 6 6 6 7 10 1 - notacja
- dziedz. z liczn?
- GUI: wybór gokart
70 4,0
s18211 6 6 16 8 6 6 7 3 1 - notacja
- zdarzenia
- GUI: etykiety/naglowki
59 3,0
s16540 7 7 16 6 6 6 7 10 1 - czcionka
- kl. Adres
- notacja
- zdarzenia
66 3,5
s17235 9 9 23 6 7 7 8 10 5 - notacja d. PU 84 4,5
s17038 7 7 17 7 6 6 6 7 1 - notacja
- zdarzenia
64 3,5
s17129 6 6 14 5 6   6 6 5 - notacja
- nazwy asoc.
- GUI: nagłówki
54 3,0
s17017 6 7 15 6 8 8 9 7 4 - notacja
- nazwy asoc?
- klasa Owner
70 4,0
s17445 6 7 17 7 6 6 6 8 2 - notacja
- zdarzenia?
65 3,5
s18062 7 9 19 10 10 6 10 4 5 - zdarzenia 80 4,5
s17230 8 8 18 4 6 7 7 6 3 - notacja
- mapowanie asoc. w czystym JDBC - ryzykowane
67 3,5
s16782 7 7 17 6 7 6 6 8 1 - notacja
- zdarzenia
- GUI: nagłówki
65 3,5
s16842 6 6 17 4 6 6 6 6 3 - atr. asoc z 1-*
- notacja
- zdarzenia?
60 3,5
S13859 8 7 14   4 7 6 6 1 - notacja
- nazwy podklas
53 3,0
s17187 8 6 19 6 7 6 7 10 1 - notacja 70 4,0
s16903 6 6 15 6 5 7 7 4 1 - liczność 1-1
- notacja
57 3,0
s16881 6 7 16 4 6 4 6 6 3 - zdarzenia?
- notacja
58 3,0
s17231 7 7 16 5 6 4 8 5 3 - zdarzenia?
- notacja
61 3,5
s17203 7 7             0 - nieczytelny d. klas 14 2,0
s16960 10 10 14 4 7 6 5 5 2 - nazwy asoc.?
- notacja
- GUI: nagłówki/etykiety
63 3,5
s17338 6 6 14 5 5 5 7 3 1 - dość proste
- notacja
- zdarzenia
52 3,0
s17124 9 9 21 5 9 10 10 10 5   88 4,5
s17379 7 7 16 6 6 7 7 6 1 - notacja 63 3,5
s14893 5 7 10 7 5 5 8 4 1 - asoc. w podklasach
- notacja
- d. stanu != d. aktyw.
52 3,0
s16883 7 8 19 6 8 6 7 6 5 - notacja 72 4,0
s17006 5 6 13 2 5 4 6 3 1 - PDF?
- dość proste
- notacja
- zdarzenia?
45 2,0
s16648 6 6 18 6 5 6 7 6 1 - notacja 61 3,5
s17090 6 7 15 5 6 5 5 6 3 - notacja
- zdarzenia
58 3,0
s16422 10 10 19 4 8 10 7 6 5   79 4,0
s18028 7 7 19 7 7 7 8 7 5 - notacja
- zdarzenia
74 4,0
s17092 6 6 16 5 7 6 6 6 5 - notacja
- zdarzenia?
63 3,5
s17390 8 7 17 6 7 6 4 5 1 - GUI: lista chorób-Imię? 61 3,5
s15578 6 7 0 4 6 5 8   1 - PDF?
- notacja
- nazwy asoc.
- dziedzieczenia!
- liczności!
37 2,0
s17627 8 8 19 7 8 5 10 7 2 - notacja
- zdarzenia!
74 4,0
s16684 7 7 17 5 7 6 7 7 3 - zdarzenia 66 3,5
s16891 6 7 18 6 4 4 8 7 1 - notacja 61 3,5
s16888 9 7 15 6 7 8 7 8 1 - atry. asoc. z 1-* 68 3,5
s17941 7 8 18 7 8 6 7   2 - notacja
- zdarzenia?
63 3,5
s17244 6 6 14 6 6 3 6 4 1 - nazwy asoc 52 3,0
s17728 6 7 16 7 6 7 6 6 5 - notacja 66 3,5
s16427 8 7 13 4 5 1 6 5 1 - notacja
- nazwy asoc?
- kl. Adres
- liczności 1-1
- zdarzenia?
50 3,0
s16968 7 6 15 4 6 2 4 6 2 - d. stanu biznesowy, a nie "GUI" 52 3,0
s17232 10 10 21 4 10 7 8 8 2   80 4,5
s16964 10 9 18 8 6 2 8 5 2 - notacja
- Pacjent-DataPrz.
- zdarzenia?
68 3,5
s17239 5 6 14 6 7 6 7 4 1 - PDF?
- atr. asoc. 1-*
- liczności?
- zdarzenia?
56 3,0
s16790 8 7 12 3 6 0 4 5 1 - nazwy asoc?
- liczność 1-1
- kl. Adres
- notacja
46 2,0
s17095 7 8 14 6 6 5 6 5 2 - notacja
- zdarzenia
59 3,0
s16405 8 7 19 4 7 10 10 4 3 - notacja 72 4,0