Skip to content Skip to navigation

MAS - dokumentacja (st. dzienne cz. 1)

Poniżej znajdują się wyniki oceny dokumentacji projektowej MAS dla st. dziennych (na razie tylko grupy poniedziałkowe).

Nr Skomplikowanie dziedziny biznesowej (10p) Scenariusz i diagram PU (10p) Poprawność i złożoność projektowego diagramu klas (25p) Poprawność i złożoność diagramu interakcji (10p) Poprawność i złożoność diagramu aktywności (10p) Poprawność i złożoność diagramu stanu (10p) Projekt GUI (10p) Omówienie decyzji projektowych (10p) Czytelność i organizacja dokumentu (5p) Uwagi Suma pkt. Dokum. Ocena
s16840 6 6 15 6 6 3 7 5 1 - notacja
- kl. Naprawa Poj.
55 3,0
s16735 6 6 17 7 6 5 6 7 3 - dziedz. akt.
- liczność 1-1
- notacja
- zdarzenia?
63 3,5
s16962 6 6 13 5 6 5 5   4 - nazwy asoc?
- wyniki Badania
- liczności
- notacja
- zdarzenia?
50 3,0
s17335 6 6 10 3 5 1 3   1 - notacja
- czytel. diagr.
- d. stanów biznesowy, a nie "GUI"
- kontrolki dla Data
35 2,0
s16934 6 7 12 4 8 6 4 6 2 - notacja
- nazwy dziedz.?
- asocjacje w podklasach!
- atr. poch.
55 3,0
s17137 10 10 21 8 10 3 10 10 5 - nazwy asoc?
- d. stanów != d. aktyw.
87 4,5
s17302 6 7             0 - nieczytelny d. klas 13 2,0
s17236 6 6 12 3 7 4 5 6 1 - notacja
- nazwy asoc?
- zdarzenia
50 3,0
s16776 8 8 19 6 8 5 10 7 4 - zdarzenia? 75 4,0
s15063 6 6 17   6 6 7 6 1 - notacja
- atr. asoc w 1-*
- liczności?
- enum
55 3,0
s17158 9 8 20 9 8 6 10 10 5 - liczność 1-1
- notacja
- zdarzenia?
85 4,5
s17052 6 6 16 6 7 5 8 10 5 - atr. asoc w 1-*
- wspólny atr. asoc?
- zdarzenia?
69 3,5
s15509 6 6 15 3 6 8 10 6 3 - lista miejsc
- atr. asoc. z 1-*
- notacja
63 3,5
s16760 6 8 17 5 10 6 6 5 2 - liczności
- d. stanów dla klasy
65 3,5
s16880 6 7 14 6 7 5 6 7 3 - notacja 61 3,5
s17075 6 5 13 6 7 6 7 4 1 - notacja
- liczności
55 3,0
s16950 7 7 20   7 5 6 6 4   62 3,5
s16428 7 7 20 2 8 5 8 8 2 - notacja
- kl. Alegria
- makroskł. jako opcj.
67 3,5
s17191 5 8 13 6 6 7 5 6 3   59 3,0
s16682 9 8 25 10 8 10 10 10 5   95 5,0
s17012 8 8 19 8 8 8 7 8 5   79 4,0
s17339 7 7 19 7 6 10 7 8 1 - notacja 72 4,0
s16617 6 7 17 5 7 7 8 8 4   69 3,5
s17437 7 8 21 7 8 5 9 10 5 - kl. adres
- d. stanów dla klasy a nie "GUI"
80 4,5
s16690 6 6 20 6 8 6 8 10 2 - Ranking pochodny? 72 4,0
s16372 10 8 20 10 8 6 5 10 3 - notacja
- zdarzenia?
80 4,5
S13874 6 7 15 10 7 5 8 6 3 - notacja
- puste podklasy
67 3,5
S11987 6 6 12 5 6 2 7 3 3 - notacja
- nazwy asoc?
- id na d. analit?
50 3,0
S13830 7 6 14   8 3 6   1 - atrybuty vs asocjacje!
- d. stanu != d. aktywn.!
45 2,0
s15630 7 7 16 8 7 5 8 3                    - klasa Konsultacja
- notacja
- d. stanu dla klasy
61 3,5
S13006 6 6 5 3 5 5 7 4 1 - notacja!
- atr. asoc z 1-*
- zdarzenia?
42 2,0
s15921 7 7 17 5 6 7 3 3 1 - notacja 56 3,0
s15095 6 6             0 - notacja
- nieczytelny d. klas
12 2,0
s14938 6 7 17 3 6 6 6 10 1   62 3,5
S11785 6 6 14 5 6 5 6   2 - nazwy asoc?
- notacja
- zdarzenia?
50 3,0
s15239 6 6 12 5 5 7   3 2 - nazwy asoc?
- asoc. w podklasie
- notacja
46 2,0
S13578 6 5 15   6 3 3 3 1 - liczność 1-1
- notacja
- d. stanu dla klasy a nie "GUI"
42 2,0
s15398 5 5 10 4 5 5 3 6 1 - soóźnienie
- asocj. vs atr.
- ekstensja na d. klas!
- nazwy asoc
- warunki
- notacja
- zdarzenia
- grid vs ListBox
44 2,0