Skip to content Skip to navigation

MAS - dokumentacja (st. dzienne)

Poniżej znajdują się wyniki oceny dokumentacji projektu MAS dla st. dziennych.

Nr indeksu Skomplikowanie dziedziny biznesowej (10p) Scenariusz i diagram PU (10p) Poprawność i złożoność projektowego diagramu klas (25p) Poprawność i złożoność diagramu interakcji (10p) Poprawność i złożoność diagramu aktywności (10p) Poprawność i złożoność diagramu stanu (10p) Projekt GUI (10p) Omówienie decyzji projektowych (10p) Czytelność i organizacja dokumentu (5p) Uwagi Suma pkt. Ocena
s15643 6 6 16 6 6 5 4 3 3 - notacja 55 3,0
s15175 7 7 19 5 7 4 7 5 2 - czytelność diagramów
- notacja
63 3,5
s15510 8 8 18 7 6 5 8 9 3 - atr. asoc. na proj. d. klas
- notacja
72 4,0
s15749 7 7 17 5 6 4 6 5 2 - czytelność diagramów
- atr. asoc. - liczność?
- notacja
59 3,0
s15220 8 10 23 5 7 4 10 10 3 - czytelność d. klas
- notacja
- zdarzenia?
80 4,5
s15471 6 5 14 3 6 5 5 3 3 - spóźnienie
- notacja
50 3,0
s15222 7 6 17 3 6 4 6 5 5 - notacja 59 3,0
s15052 6 6 13 3 6 6 7 7 1 - czytelność diagramów
- notacja
55 3,0
s15225 7 7 16 5 6 5 6 6 3 - czytelność diagramów
- klasa Rower?
- notacja
- aktorzy
61 3,5
S14805 7 7 19 3 7 8 7 10 3 - niektóre etykiety w GUI? 71 4,0
s15297 6 7 16 8 10 7 6 6 5   71 4,0
s15473 7 7 16 4 4 5 6 6 2 - notacja 57 3,0
s15114 6 5 14 4 5 6 4 5 2 - notacja
- org. diagram.
- atr. asoc. na d. proj.
51 3,0
s14948 6 8 16   6 6 7 6 3 - notacja
- liczności
58 3,0
s14922 7 8 16 7 8 8 10 8 2 - atr. - asoc.
- klasa: sprzedaż?
74 4,0
s15410 7 8 16 7 8 7 7 8 3   71 4,0
s15342 8 8 19 10 8 7 8 10 5 - asoc. skierow.? 83 4,5
s15532 6 8 20 6 7 6 8 8 5   74 4,0
s15360 8 8 19 9 7 7 8 8 3 - niektóre nazwy asoc.?
- czytelność d. klas
77 4,0
s15546 7 10 19 8 8 8 7 8 2 - czytelność d. klas 77 4,0
s15482 6 7 16 5 6   3 1 1 - podpis?
- czytelność diagramów
- nazwy asoc.?
45 2,0
s14905 6 6 15 5 5 4 6 5 1 - warunki?
- czytelność diagramów
- zdarzenia?
- atr. asoc.
liczności 1-1
53 3,0
s15072 7 7 18 5 7 6 7 7 2 - format dok.
- notacja
66 3,5
s15400 8 9 17 8 8 8 10 3 2 - czytelność diagramów
- notacja
73 4,0
s15567 6 6 17 6 6 7 8 3 1 - podpis?
- nazwy asoc.
- notacja
60 3,5
s15117 6 7 16 6 7 6 7 7 3 - notacja 65 3,5
s15118 6 6 15 6 6 7 7 3 1 - podpis
- format dok.
- liczności
- notacja
57 3,0
s15300 6 6 13 6 6 6 6 7 1 - czytelność diagramów
- notacja
- liczności
- powt. atr. w podklasach
57 3,0
s14993 6 6 16 4 7 5 5 6 1 - podpis?
- notacja
56 3,0
s15678 6 7 16 4 8 5 4 3 1 - podpis?
- czytelność diagramów
- zdarzenia?
- spóźnienie
54 3,0
s15913 7 7 16 6 8 6 7 6 3   66 3,5
s14896 7 7 17 8 7 6 10 8 5   75 4,0
s15165 6 7 17 4 6 2 6 5 2 - notacja 55 3,0
s15407 6 8 18 6 6 7 7 6 1 - czytelność diagramów
- notacja
65 3,5
s15239 6 5 12 3 5 7   2 3 - nazwy asocjacji?
- notacja
- dziedziczenie: gra - gatunek
43 2,0
s15487 8 8 18 4 7 7 6 4 3 - nazwy niektórych asoc.? 65 3,5
S14124 7 7 12       5 6 4 - notacja PU
- nazwy asocjacji?
- atr. asocjacji - liczność
- liczności: 1-1
- organiz. diagramu
41 2,0
s15207 6 6 17 4 6 5 3 4 3 - atr. asoc.
- zdarzenia?
54 3,0
s15252 6 6 10 4 5 4 3 5 1 - notacja
- błędne dziedzicz.!
- atr. asoc na d. klas proj.
- zdarzenia?
44 2,0
s15630 6 6 16 7 6 5 5 5 2 - include/extend
- notacja
- zdarzenia?
- przyciski jako opcje wyboru?
- czytelnośc d. klas
58 3,0
s15827 8 8 18 8 7 7 7 6 3 - czytelność diagramów
- notacja
- zdarzenia
- nazwy asoc.?
72 4,0
S14244 6 7 15 6 6 6 6 6 1 - czytelność diagramów
- notacja
59 3,0
s15309 6 6 16 5 6 3 7 6 1 - czytelność diagramów
- notacja
- zdarzenia?
56 3,0
s15396 6 7 18 9 7 5 6 5 5 - zdarzenia? 68 3,5
s15576 7 7 17   7   7   5   50 3,0
s15921 6 5 15 4 6 5 4 4 1 - spóźnienie
- czytelność diagramów
- notacja
50 3,0
s15549 7 7 18 7 7 6 5 7 2 - czytelność diagramów
- notacja
- zdarzenia
66 3,5
s15619 6 5 12 4 4 5 5 3 1 - czytelność diagramów
- liczności 1-1
- nazwy asocjacji?
- notacja
- koncepcja przyp. użycia
- aktorzy na d. sekw.
45 2,0
s15903 6 7 16 6 6 8 7 6 2 - liczność 1-1
- notacja
64 3,5
s15485 6 7 17 4 5 7   5 2 - format dok.
- czytelnośc diag.
53 3,0
s15568 7 7 16 6 5 5 6 5 2 - czytelność diagarmów
- notacja
- zdarzenia
59 3,0
s15914 6 7 16 5 6 3 5 5 5 - podpis d. PU
- notacja
- atr. asoc.
- podklasa Os. tow.
- podpis d. stanu?
58 3,0
s15004 6 7 17 5 6 7 8 4 3 - atr. asoc
- notacja
63 3,5
s14929 7 7 19 4 6 6 6 7 3 - notacja 65 3,5
s15517 6 6 18 3 6 5 4 4 4 - niedostępny include
- notacja
56 3,0
s15007 7 8 18 5 7 8 8 2 3 - czytelność diagramu klas
- notacja
66 3,5
s14959 6 7 15 3 7 5 8 8 3 - nazwy asoc.?
- atr. asocj. na d. klas proj.
62 3,5
s15283 6 7 15 3 7 5 7 6 3,00 - nazwy asoc.?
- notacja
- zdarzenia
59 3,0
s15168 7 4 18 4 5   4 4 4 - notacja
- dziedzienie aktorów!
50 3,0
s15830 7 7 18 4 7 6 7 6 5 - notacja: diagram PU
- nazwa asoc: Klient-dokonał-Naprawa
- liczności: kl. pośr.
- uszkodzony plik
67 3,5
s15302 7 8 17 6 10 7 8 8 1 - organizacja diagramów 72 4,0