Skip to content Skip to navigation

MAS - dokumentacja projektowa (st. zaoczne)

Poniżej znajdują się wyniki oceny dokumentacji projektowej MAS dla st. zaocznych.

Nr  Skomplikowanie dziedziny biznesowej (10p) Scenariusz i diagram PU (10p) Poprawność i złożoność projektowego diagramu klas (25p) Poprawność i złożoność diagramu interakcji (10p) Poprawność i złożoność diagramu aktywności (10p) Poprawność i złożoność diagramu stanu (10p) Projekt GUI (10p) Omówienie decyzji projektowych (10p) Czytelność i organizacja dokumentu (5p) Uwagi Suma pkt. Dokum. Ocena
S13591 6 8 18   6 6 6 6 1 - czytelność diagram.
- atr. asoc.
- zdarzenia
57 3,0
S13715 7 7 16 7 8 5 8 7 3 - notacja d. PU
- nazwy asoc?
- kl. OBjectPlus na diagramie?
- niezarejestr. i niezalog. na d. stanów?
68 3,5
S14536 7 7 15 3 7 3 8 10 5 - puste podklasy
- kl. O+ na d. klas
- warunki
- klasa na d. stanu?
65 3,5
s1940 9 8 25 10 8 9 10 10 5 - zdarzenia, a warunki 94 5,0
S13642 7 8 18 5 6 5 10 7 1 - czytelność
- warunki
- zrównolegl.
- notacja
67 3,5
S14347 6 7 17 6 8 8 7 6 3,00 - asoc/dziedz.
- liczności
- czytelność d. klas
68 3,5
S13339 7 7 15 8 6 5 6 6 1 - czytelność
- notacja
61 3,5
S13962 7 8 19 3 8 8 6 6 2 - czytelność diagram.
- nazwy asoc.
67 3,5
S14208 8 7 18 5 8 10 6 10 3 - liczności?
- nazwy asoc.
- d. aaktyw.: notacja, warunki
75 4,0
s11454 6 7 19 5 5 8 7 7 2 - notacja PU, Akt., sekw.
- czytelność
66 3,5
S13622 8 9 19 6 10 10 10 8 2 - czytelność 82 4,5
S14267 7 5 17 5 5 5 6 3 2 - czytelność
- atr. asoc
55 3,0
S14211 7 6 16 5 5 7 9 8 3 - liczności?
- nazwy asoc.
- czytelność d. PU
- warunki?
66 3,5
S14459 7 8 19 3 7 8 7 7 3 - notacja d. aktyw.
- warunki, a zdarzenia
69 3,5
S13798 7 7 21 6 7 9 8 6 4 - notacja 75 4,0
S13938 8 10 21 6 8 3 5 10 5 - d. stanu dl aklasy biznesowej 76 4,0
S14452 8 7 22 3 7 6 8 10 4   75 4,0
S14149 7 8 20 3 7 9 10 6 5 - notacja 75 4,0
S14875 7 9 21 6 8 5 8 10 2 - czytelność 76 4,0
S13732 7 8 17 5 8 5 8 5 2 - czytelność
- atr. asoc.
- klasa dla d. stanu?
65 3,5
S11762 7 8 19 8 8 10 9 8 5 - notacja 82 4,5
S12609 6 7 16 4 7 7 5 6 2 - czytelność
- puste podklasy
60 3,5
S14607 7 7 22 6 7 7 7 6 4 - notacja 73 4,0
S12683 7 9 12 4 8 3 7 7 2 - spóźnienie
- liczności
- niepodłączona klasa
59 3,0
S12840 6               0 - spóźnienie
- nieczytelne diagramy klas
6 2,0
S14083 6 5 17 6 7 6 6 8 1 - czytelność
- notacja
- zdarzenia
62 3,5
S13666 7 8 18 5 7 7 10 8 2 - notacja 72 4,0
S14307 7 10 15   6 8 8   2 - warunki na d. aktyw?
- czytelność
- nazwy asoc.?
- klasa produkt?
56 3,0
S13740 6 8 18 7 7 7 7 6 2   68 3,5
S13627 8 7 22 3 7 3 8 10 4 - notacja
- zdarzenia?
72 4,0
S13750 9 8 23 7 8 10 10 9 2 - czytelność d. klas 86 4,5
S14341 9 8 22 8 8 8 9 9 5 - notacja d. PU
- warunki
86 4,5
S14374 7 6 19 6 7 7 6 6 3 - zdarzenia, a warunki 67 3,5
S11476 8 8 22 6 8 8 10 10 5   85 4,5
S13961 9 8 25 10 8 10 10 10 5   95 5,0
S11898 7 8 17 10 8 10 10 7 2 - czytelność
- atr. asoc.
79 4,0
s17318 6 7 20 6 7 6 8 10 5   75 4,0
S14546 6 7 17 3 5 5 8 5 2 - czytelność
- notacja
58 3,0
S13753 7 8 19 6 7 8 5 6 3   69 3,5
S13582 7 7 20 8 8 10 9 7 2 - czytelność 78 4,0
S13828 8 10 23 9 8 8 10 10 2 - czytelność 88 4,5
S13616 9 8 22 10 8 10 7 8 5   87 4,5
S14143 7 7 22 8 8 7 10 10 2 - czytelność
- notacja
- zdarzenia
81 4,5
S13778 6 5 17 5 6 4 6 6 1 - puste podklasy
- notacja
56 3,0
S14684 8 10 20 10 7 8 10 10 4 - notacja
- zdarzenia?
87 4,5
S10807 6 7 16   5 5 6 3 3 - notacja 56 3,0
S10352 7 8 16 10 8 10 10 8 5 - atr. asoc. 82 4,5
S14460 6 8 15 5 6 6 6 3 3   58 3,0
s12848 5 4 12 3 3 3 7 5 2 - notacja
- liczności
- klasy
- koncepcja d. klas
- zdarzenia
44 2,0