Skip to content Skip to navigation

MAS - dokumentacja projektowa (st. dzienne)

Poniżej znajdują się wyniki oceny dokumentacji projektowej MAS dla st. dziennych.

Nr  Skomplikowanie dziedziny biznesowej (10p) Scenariusz i diagram PU (10p) Poprawność i złożoność projektowego diagramu klas (25p) Poprawność i złożoność diagramu interakcji (10p) Poprawność i złożoność diagramu aktywności (10p) Poprawność i złożoność diagramu stanu (10p) Projekt GUI (10p) Omówienie decyzji projektowych (10p) Czytelność i organizacja dokumentu (5p) Uwagi Suma pkt. Dokum. Ocena
S14059 7 8 19 6 8 8 8   3   67 3,5
S13998 7 8 18 3 9 6 7 7 2 - zdarzenia 67 3,5
S13861 8 8 17 6 8 10 7 7 2 - notacja
- puste podklasy
- atr. asoc
73 4,0
S14237 6 7 16 2 6 5 6 4 5 - notacja
- zdarzenia?
57 3,0
S13946 7 8 19 6 7 6 10 8 5 - notacja
- zdarzenia?
76 4,0
S14505 7 8 13 2 6 6 7 7 2 - Ocena?
- nazwy asoc.
- notacja
- zdarzenia?
58 3,0
S14051 6 8 21 8 7 7 8 10 2 - czytelność d. klas 77 4,0
S13775 6 7 18 6 6 5 10 8 2 - notacja 68 3,5
S13814 6 8 16 5 8 5 7 7 5 - liczności
- tytuł w głosowaniu
- zdarzenia a metody
67 3,5
S13842 6 6 17 5 7 6 6 7 1 - notacja
- zdarzenia?
61 3,5
S13797 6 7 20 4 7 9 7 6 3 - dziedziczenie STI? 69 3,5
S13827 8 7 20 7 8 6 7 7 2   72 4,0
S14006 7 7 20 10 8 6 10 8 5 - zdarzenia? 81 4,5
S13943 8 8 21 8 8 8 10 10 3   84 4,5
S14011 8 7 19 7 6 9 7 8 4 - etykiety w GUI? 75 4,0
S13579 7 7 19 10 10 7 10 8 2 - notacja
- czytelność diagramów
- zdarzenia
80 4,5
S12984 6 5 15 5 5   6 2 2 - include-extend
- notacja
46 2,0
S14028 9 9 24 10 8 9 7 10 4 - notacja kompoz.
- notacja: warunki
90 5,0
S13843 7 7 18 6 7 6 10 10 3 - notacja
- czytelność diagramów
- zdarzenia
74 4,0
S6468 7 7 16 6 8 7 8 6   - zdarzenia
- nazwy asoc.
65 3,5
S13846 7 10 15 3 8 0 6 7 1   57 3,0
S13626 8 10 23 10 8 8 10 10 5   92 5,0
S13822 7 10 20 10 8 6 8 8 2 - notacja 79 4,0
S13871 6 7 16 3 6 2 5 7 2 - notacja 54 3,0
S13823 6 7 15 6 6 4 7 5 2 - klasy: Czytelnia, Archiwum 58 3,0
S13994 7 6 21 6 6 5 6 3 5 - notacja
- zdarzenia?
65 3,5
S14042 7 7 18 6 7 7 7 6 3 - wiek pochodny
- notacja warunki
68 3,5
S14169 7 7 20 6 6 6 8 6 2 - notacja
- zdarzenia?
68 3,5
S14207 7 7 18 6 8 8 6 3 2 - klasa Zamówienie 65 3,5
S13739 6 6 15 3 8 5 5   2 - zdarzenia 50 3,0
S13867 8 7 19 8 7 7 10   3 - notacja 69 3,5
S13621 7 9 19 3 8 8 7 7 5   73 4,0
S13818 8 7 19 7 8 8 10 7 3   77 4,0
S13629 7 7 18 6 7 6 5 5 1 - notacja
- zdarzenia?
62 3,5
S13895 8 10 23 8 10 8 8 5 5   85 4,5
S13803 7 8 16 6 8 2 10 8 4 - atr. klas na d. proj
- zdarzenia?
69 3,5
S13651 5 6 13 3 6 7 7 6 2 - puste podklasy 55 3,0
S13834 6               0 - nieczytelne diagramy 6 2,0
S13918 6 7 14 3 7 6 4 5 1 - notacja
- konto w przelewie?
53 3,0
S14072 6 8 15 5 8 10 8 5 3 - język 68 3,5
S13655 7 8 14 2 6 3 8 6 1 - info o Proteza?
- notacja
55 3,0
S14050 7 3 19 7 7 7 7 8 3 - licznośći: Rekrutacja-Grupa,
- aoc: Zapisuje
- notacja: d. Aktyw.
- zdarzenia
68 3,5
S14031 8 10 20 8 10 10 8 7 4   85 4,5
S13950 7 8 18 7 10 6 8 6 3 - notacja: atr. Klas 73 4,0
S14054 5 7 15   8 3 6 4 2 - poprawka
- notacja
50 3,0
S13847 7 8 17 5 7 8 7 7 5 - notacja 71 4,0
S13340 7 7 15 2 7 8 6 5 3 - notacja
- nazwy asoc.
- własne przykłady
66 3,5
S12968 6 8 17 6 6 5 6 5 2 - notacja
- czytelność
61 3,5
S12910 7 8 17   6 2 6 3 2 - PDF?
- zdarzenia?
51 3,0
S11540 0                   0 2,0
S13082 6 0 13 6 7 5 7 7 1 - nazwy asoc.
- notacja
52 3,0
s13800 8 7 24 10 7 7 9 8 2 - język
- notacja atr. asoc.
- zdarzenia?
82 4,5
S10664 6 7 17 2 6 4 6 3 1 - notacja
- czytelność diagramów
- liczności
- zdarzenia
52 3,0