Skip to content Skip to navigation

MAS

Pliki związane z przedmiotem Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS).

Informacje dotyczące przedmiotu Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS).

MAS - Wykład nr 01

PJWSTK - Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Wykład nr 1 - "Projektowanie i modelowanie architektury systemu"

Zagadnienia:
o Wprowadzenie
o Problemy i ich rozwiązanie
o Architektura - widoki
o Różne rodzaje architektur
- Mainframe,
- Cienki klient,
- Dwuwarstwowa,
- Trójwarstwowa
o Architektura trójwarstwowa
o Model - View - Controller (MVC)
o Podsumowanie

MAS - Wykład nr 02

PJWSTK - Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Wykład nr 2 - "Wybrane konstrukcje obiektowych języków programowania (1)"

Zagadnienia:
o Podstawy
o Kontrolowanie sterowania
o Klasy
o Interfejsy
o Obsługa błędów
o Pojemniki
o System we/wyj
o Wydajność
o Podsumowanie

MAS - Wykład nr 03

PJWSTK - Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Wykład nr 3 - "Wybrane konstrukcje obiektowych języków programowania (2)"

Zagadnienia: o Podstawy
o Kontrolowanie sterowania
o Klasy
o Interfejsy
o Obsługa błędów
o Pojemniki
o System we/wyj
o Co nowego w JDK 7
o Co nowego w JDK 8
o Wydajność
o Podsumowanie

MAS - Wykład nr 04

PJWSTK - Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Wykład nr 4 - "Wykorzystanie klas w obiektowych językach programowania"

MAS - Wykład nr 05

PJWSTK - Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Wykład nr 5 - Realizacja asocjacji w obiektowych językach programowania (1)

Zagadnienia:

MAS - Wykład nr 06

PJWSTK - Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Wykład nr 6 - "Realizacja asocjacji w obiektowych językach programowania (2)"

MAS - Wykład nr 07

PJWSTK - Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Wykład nr 7 - "Realizacja różnych modeli dziedziczenia w obiektowych językach programowania"

Strony