Skip to content Skip to navigation

Informacje

Kryteria zaliczenia seminarium:

Informacje dotyczące przedmiotu Modelowanie Systemów Informacyjnych (MSI).

Informacje dotyczące przedmiotu Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS).

Informacje dotyczące przedmiotu Zarządzanie treścią (CMS).

Informacje dotyczące przedmiotu Tworzenie Portali Biznesowych (TPB).