Skip to content Skip to navigation

Informacje

Informacje dotyczące przedmiotu Zarządzanie treścią (CMS) dla studiów inżynierskich.

Informacje dotyczące przedmiotu Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS).

Informacje dotyczące przedmiotu Modelowanie Systemów Informacyjnych (MSI).

Kryteria zaliczenia seminarium: