Skip to content Skip to navigation

CMS - egzamin popr. (st. dzienne)

Poniżej znajdują się wyniki egzaminu poprawkowego CMS (st. dzienne) z dn. 2019-02-12.

Nr albumu Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Pkt - razem Ocena
S13871 0,0 6,0 2,0 2,0 6,0 6,0 22,0 3,5
S14062 5,0 2,0 4,0 3,0 6,0 4,0 24,0 3,5
S13874 6,0 6,0 3,0 3,0 6,0 5,0 29,0 4,5
S13286 5,0 4,0 0,0 6,0 3,0 0,0 18,0 3,0
S14042 4,0 3,0 0,0 0,0 6,0 5,0 18,0 3,0
S13077 3,0 6,0 4,0 6,0 5,0 6,0 30,0 4,5
S12560 4,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 7,0 2,0
S14237 5,0 6,0 1,0 4,0 2,0 3,0 21,0 3,0
S12984 0,0 3,0 0,0 0,0 2,0 2,0 7,0 2,0
S12997 5,0 4,0 4,0 1,0 2,0 2,0 18,0 3,0
S13655 2,0 5,0 4,0 3,0 1,0 0,0 15,0 2,0
S14284 3,0 3,0 1,0 6,0 1,0 6,0 20,0 3,0
S13660 6,0 6,0 2,0 4,0 4,0 6,0 28,0 4,0
S14505 2,0 6,0 3,0 4,0 0,0 0,0 15,0 2,0
S14443 4,0 3,0 2,0 3,0 1,0 0,0 13,0 2,0
S13775 0,0 4,0 3,0 4,0 6,0 5,0 22,0 3,5
S13867 5,0 6,0 5,0 3,0 5,0 1,0 25,0 3,5
S13816 6,0 3,0 2,0 6,0 2,0 0,0 19,0 3,0
S11785 1,0 3,0 0,0 1,0 2,0 2,0 9,0 2,0