Skip to content Skip to navigation

Aktualności

Informacje o aktualnych wydarzeniach.

Below are the results of the MAS exam. 2017-09-07 (Thu).

Results of the MAS correction exam.

Dn. 2014-09-03 (śro) o godz. 10:00 w sali 112 odbędzie się dodatkowa obrona projektów z MAS (dla studiów dziennych i zaocznych). Mogą do niej przystąpić wyłącznie osoby, które uzyskały min. 50 pkt. oraz otrzymały pozytywną ocenę z dokumentacji projektowej. 
W czasie obrony należy spodziewać się standardowych pytań dotyczących sposobu implementacji, rozumienia pojęć teoretycznych i/lub próśb o modyfikację kodu. Bronione projekty powinny być w wersji ostatecznej, tzn. nie będzie możliwości dokonywania poprawek.

Poniżej znajdują się wyniki oceny dokumentacji projektowej MAS dla st. dziennych (na razie tylko grupy poniedziałkowe).

Poniżej znajdują się wyniki oceny dokumentacji projektowej MAS dla st. dziennych (tylko grupy czwartkowe).

Poniżej znajdują się wyniki oceny dokumentacji projektu MAS dla st. dziennych.

Poniżej znajkdują się wyniki oceny dokumentacji projektowej z MAS dla studiów zaocznych.

Poniżej znajdują się wyniki oceny dokumentacji projektowej MAS dla st. zaocznych.

Poniżej znajdują się wyniki oceny dokumentacji projektowej MAS dla st. dziennych.

Poniżej znajdują się wyniki oceny dokumentacji projektowej MAS dla st. zaocznych.

Strony