Skip to content Skip to navigation

CMS

Pliki związane z przedmiotem Zarządzanie treścią (CMS) dla studiów inżynierskich.

Informacje dotyczące przedmiotu Zarządzanie treścią (CMS) dla studiów inżynierskich.

CMS - Wykład nr 01

PJATK - Zarządzanie treścią (CMS)

Wykład nr 1 - "Wprowadzenie do zarządzania treścią"

Autor: dr inż. Mariusz Trzaska

Zagadnienia:

 • Wprowadzenie
 • Formaty i standardy treści
 • Etapy zarządzania treścią
 • Korporacyjne zarządzanie treścią
 • Tworzenie treści
 • Podsumowanie

 

CMS - Wykład nr 02

PJATK - Zarządzanie treścią (CMS)

Wykład nr 2 - "Systemy zarządzania treścią - wprowadzenie"

Autor: dr inż. Mariusz Trzaska

Zagadnienia:

 • Wprowadzenie
 • Funkcjonalność CMS
 • Budowa CMS
 • Klasyfikacja i przegląd CMS
 • Podsumowanie
 

CMS - Wykład nr 03

PJATK - Zarządzanie treścią (CMS)

Wykład nr 3 - "Systemy zarządzania treścią - funkcjonalność"

Autor: dr inż. Mariusz Trzaska

Zagadnienia:

 • Wprowadzenie
 • Idealny system CMS
 • Popularne funkcjonalności
 • Podsumowanie

CMS - Wykład nr 04

PJATK - Zarządzanie treścią (CMS)

Wykład 04: Systemy zarządzania treścią - omówienie popularnych rozwiązań
 
Autor: dr inż. Mariusz Trzaska

Zagadnienia:

 • Przedstawienie kilku darmowych systemów.
 • Różne kryteria popularności.
 • Nowe trendy: CMS-y plikowe (flat-file) oraz CMS-y bezgłowe (headless).
 • Podsumowanie.

 

 

CMS - Wykład nr 05

PJATK - Zarządzanie treścią (CMS)

Wykład 05: Systemy zarządzania treścią - omówienie popularnych rozwiązań (2)
 
Autor: dr inż. Mariusz Trzaska

Zagadnienia:

 • Przedstawienie kilku darmowych systemów.
 • Różne kryteria popularności.
 • Nowe trendy: CMS-y plikowe (flat-file) oraz CMS-y bezgłowe (headless).
 • Podsumowanie.

CMS - Wykład nr 06

PJATK - Zarządzanie treścią (CMS)

Wykład 06: Użyteczność Systemów Zarządzania Treścią
 
Autor: dr inż. Mariusz Trzaska

Zagadnienia:

 • Użyteczność
 • Wprowadzenie do projektowania witryn
 • Testy użyteczności
 • Najczęstsze błędy
 • Prototypowanie
 • Badania
 • Podsumowanie

CMS - Wykład nr 08

PJATK - Zarządzanie treścią (CMS)

Wykład nr 8 - "Procesy pracy (workflows)"

Autor: dr inż. Mariusz Trzaska

Zagadnienia:

 • Definicja
 • Problemy badawczo-rozwojowe
 • Zastosowanie
 • Przykłady
 • Modelowanie
 • Standardy
 • Podsumowanie

CMS - Wykład nr 09

PJATK - Zarządzanie treścią (CMS)

Wykład nr 9 - "Portale korporacyjne"

Autor: dr inż. Mariusz Trzaska

Zagadnienia:

 • Wykorzystane akronimy
 • Definicje
 • Zastosowania
 • Rynek portali
 • Najpopularniejsze funkcje
 • Wybrane rozwiązania

 

CMS - Wykład nr 10

PJATK - Zarządzanie treścią (CMS)

Wykład nr 10 - "Wyszukiwanie treści"

Autor: dr inż. Mariusz Trzaska

Zagadnienia:

 • Wyzwania Internetu
 • Problemy techniczne
 • Paradygmaty wyszukiwania
 • Szum informacyjny
 • Inteligentne wyszukiwarki internetowe
 • Syntagmatyka
 • Podsumowanie
 

 

Strony